Нээлт

5 Oct

2008 оны 10 сарын 05 ны энэ өдөр хэвлэл мэдээлэлийн судалгааны анхны блогын замналаа эхэлж байна. Блог минь үндсэндээ бүх төрлийн хэвлэл мэдээллийн сувгуудын судалгааны шинэ соргог мэдээлэл, үр дүн, тайланг нийтлэх болно. Блогоос минь шинэ зүйлийн үнэр, аугаа бүхний хөлс ханхалах болноо. Таалан болгооно уу

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: