Archive | December, 2008

Реклам сурталчилгаагаа хаана байршуулах вэ?

17 Dec

Cонин, сэтгүүлийн зар сурталчилгаа
Энэ нь нийт массыг хамарч чадах сурталчилгааны төрөл юм.Таны хэвлэлийн зар сурталчилгаа мэргэжлийн өнгө үзэмжтэй байх ёстой. Танай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөгчдөөс ялгарах шинж чанар буюу борлуулалтын онцгой саналд уншигчийн анхаарлыг хандуулахын тулд хүчтэй текст, анхаарал татах зураг ашигла.Хэвлэлийн рекламд анхаарлаа хандуулах зүйлүүд гэвэл
гарчиг нь хэвлэлийн зар сурталчилгааны хамгийн чухал хэсэг буюу уншигчид ихийг уншихыг хүсдэг байдаг. 1. Цаг зарцуулж зөв хийх хэрэгтэй. 2. Энгийн, товч байх. 3. Гол санаагаа гарга Партизаны маркетингийн мэргэжилтэн Жэй Лэвинсон “Хэрэв та зар сурталчилгаагаа хийхэд 10 цаг зарцуулдаг бол 9-ийг нь гарчгаа бүтээхэд зарцуулах ёстой” гэж хэлсэн. Continue reading

Advertisements