Ялгаа

29 Apr

Судалгааны тусламжтайгаар олон нийтийн санаа бодол, хэрэгцээг мэдэж авч тэдний хүссэн зүйлд хөрөнгө оруулах, хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд байршуулах нь хамгийн зөв сонголт.

-Эдийн засгийн социологич-

Олон нийтийн хүлээж авч байгаа мэдээ, мэдээлэл, мессеж, шум, реклам сурталчилгааг судлах, хэрэгцээг тандах асуудал их чухал. Энэ бол социологийн судалгааны үүрэг.

-Олон нийтийн санал бодлын социологич-
Бараа бүтээгдэхүүн /брэнд/, үйлчилгээний реклам, зар сурталчилгаа, мэдээлэл олон нийт буюу хэрэглэгчидэд очиж байгаа тэр суваг, шугамыг мэдэх нь нийгмийн маркетерын гол хийх ажил.
-Нийгмийн маркетер-
Хэвлэл Мэдээлэл Хэрэглэгчдийн Судалгаа бол хэвлэл мэдээллийн ямар хэрэгслийг /Телевиз, Радио, Сонин-сэтгүүл, Интернет/ хэрэглэгчидэд хамгийн ихээр хэрэглэж байгааг, цаг хугацааны хувьд хэзээ хэрэглэж байгааг, ямар хүчин зүйлийг чухалчилж байгааг тандаж судалдагаараа БУСДААС ДАВУУ.
-Audience researcher-
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: