Archive | November, 2009

Зар сурталчилгааны хэрэгслүүдийн сул ба давуу тал

16 Nov

UntitledЭх сурвалж: http://zaluu-marketer.blogspot.com/

Advertisements

Хэрэглэгчийн Судалгааны бэлтгэл ажилаас…

10 Nov

PICT0119

Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн Хэвлэл Мэдээлийн чиглэлээр 14 жил тогтвортой ажиллаж байгаа төрийн бус байгууллага юм. Continue reading

Өндөр рейтингтэй, хүртээмжтэй мэдээллийн хөтөлбөр

5 Nov

_44766357_bbc_news_channela_512Мэдээллийн хөтөлбөр нь эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн хүрээ хэрхэн өрнөж байгааг мэргэжлийн сэтгүүлчдийн өндөр ур чадварт түшиглэн экспертүүдийн анализад тулгуурлан бодитоор хүргэдэг уран бүтээл юм. Өнөөдрийн нийгэмд болж буй үйл явцын эерэг болон сөрөг асуудлуудад олон ургальч үзлээр хандаж, гагцхүү үнэн, зөв баримтад тулгуурлан асуудлыг шийдэх зөв замыг тодорхойлоход мэдээллийн хөтөлбөрийн ач холбогдол оршино.

Continue reading