Хэрэглэгчийн Судалгааны бэлтгэл ажилаас…

10 Nov

PICT0119

Монголын Хэвлэлийн Хүрээлэн Хэвлэл Мэдээлийн чиглэлээр 14 жил тогтвортой ажиллаж байгаа төрийн бус байгууллага юм.

PICT0109

“Хэвлэл Мэдээлэл Хэрэглэгчдийн Судалгаа” нь 2003 оноос сар бүр хийгдээд 6 жил болжээ. Дээрх зурган дээрээс хэрэглэгчдээс авдаг хоёр төрлийн анкетыг харж байна. Ерөнхий асуулгын анкет, хэрэглэгчдээр 7 хоногийн турш тэмдэглэл хөтлүүлдэг хүснэгт.

PICT0108

Телевиз үзэгчээр 7 хоногийн турш тэмдэглэл хөтлүүлдэг хүснэгт. Бүтэн үзсэн бол 1, хагас үзсэн бол 2 гэсэн тэмдэглэгээ тавьдаг.

PICT0111

Судалгаанд оролцсон респондентод өгдөг тэмдэглэлийн дэвтэр

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: