“Боловсрол суваг”-ийг хөдөөгийнхний 78 хувь нь үздэг

17 Dec

Хэвлэлийн хүрээлэнгийн судалгааны албанаас  “Хэвлэлийн эрх чөлөө ба хэвлэл мэдээллийн өнөөгийн байдал” судалгаа хийжээ.

Уг судалгааг  21 аймгийг төлөөлж баруун, өмнөд, зүүн, төвийн бүсээс Ховд, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Дорноговь, Орхон зэрэг зургаан аймгийг хамруулж, таван суманд хийсэн байна. Энэ түүвэр судалгаанд оролцсон хөдөөгийн хүмүүс орон даяар нэвтрүүлгээ хүргэдэг зургаан  телевизээс МҮОНТ-ийг  нийт хүн амын 80 хувь үздэг гэсэн байна.  “Боловсрол суваг”  телевизийг 78 хувь нь үздэг гэжээ. Нэвтрүүлгийнхээ чанар, танин мэдэхүйн ач холбогдлоороо “Боловсрол суваг” маш сайн гэсэн үнэлгээг хөдөөгийнхнөөс авсан байна.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: