Archive | March, 2011

Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчийн судалгаа 8 дахь жилдээ

2 Mar

Улаанбаатар хотын үзэгч, сонсогч, уншигчдын дунд явуулдаг хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчдийн судалгаа 8 дахь жилдээ амжилттай явж байна. Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн 15 жилийн ой тохиож байгаатай зэрэгцэн 75 дах удаагийн тайлангаа харилцагч байгууллагууддаа хүргэж байгаа юм.

Аливаа ашиг сонирхлоос ангид, ашгийн төлөө бус, хараат бус мэргэжлийн байгууллага учир хэвлэл мэдээллийн салбарт явуулдаг судалгаа шинжилгээний үр дүн нь чанар, нэр хүнд, итгэл үнэмшлийн хувьд давуу байдаг. Нөгөө талаар, судалгааны ажлыг мэргэжлийн өндөр түвшинд явуулж, хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн зах зээлийн талаар шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий бодит судалгааг найман жилийн турш хийж байгаа байгууллага юм. Continue reading

Advertisements